Walang Pagmamaliw

A good reflection for the Lenten Season. Truly Nothing in this Earth last. Even a designer clothes last. Today as we start the Lent season Let’s ask ourselves what investment do we have to know that truly lasts? all we have now will soon be turned into dust and ashes… Walang Pagmamaliw Nagbabago ang kalikasan. […]

Panahon ng Kuwaresma

http://www.cresourcei.org/cylent.html
http://www.cresourcei.org/cylent.html

Sa Wednesday Feb 25 ay ang pasimula ng Lenten Season. Nag uumpisa ito sa Ash wednesday, sa araw na ito tayong mga Katoliko ay muling gugunitain ang papalagay ng abo sa noo simbolo ng ating pinagmulan.

Ang abong gagamitin ay ang mga sinunog na palaspas na ginamit nuong nakaraang taon. Sa pag bebendisyon nito wiwisikan ng Holy Water at pauusukan ng insenso.
Ang Panah0n ng Kuwaresma ay matatapos sa Easter Sunday.

Ito ay panahon ng pag-ninilay,  pagbabalik- loob, at  pasasalamat.