Buwan ng Wikang Pilipino-Tatag ng Wikang Pilipino, Lakas ng Pagka Pilipino

Isa akong Pilipino namulat at namumuhay sa aking lupang tinubuan, ang Pilipinas. Perlas ng Silangan ang kanyang pag-kakilanlan. Pinahahalagahan ko ang ang mga bagay na nag uugnay sa akin bilang isang Pilipino. Ang aking  bansa ay bansang maka Diyos at maka tao. Kulay kayumanggi ang aking lipi na mayaman sa kultura at  wika, ang wikang … Continue reading Buwan ng Wikang Pilipino-Tatag ng Wikang Pilipino, Lakas ng Pagka Pilipino

EID’L-ADHA (FEAST OF SACRIFICE)

Last Tuesday, Nov. 9, 2010, President Benigno S. Aquino III declared Tuesday, November 16, 2010, as a National Holiday in observance of Eid’l Adha or Feast of Sacrifice RA 9849. Eid-Ul-Adha is observed after the annual pilgrimage to Mecca. Its significance is in commemoration of the command give by Allah to Prophet Abraham to sacrifice … Continue reading EID’L-ADHA (FEAST OF SACRIFICE)