Buwan ng Wikang Pilipino-Tatag ng Wikang Pilipino, Lakas ng Pagka Pilipino

Isa akong Pilipino namulat at namumuhay sa aking lupang tinubuan, ang Pilipinas. Perlas ng Silangan ang kanyang pag-kakilanlan. Pinahahalagahan ko ang ang mga bagay na nag uugnay sa akin bilang isang Pilipino. Ang aking  bansa ay bansang maka Diyos at maka tao. Kulay kayumanggi ang aking lipi na mayaman sa kultura at  wika, ang wikang Filipino, na nag uugnay sa libo libong pulo ng Pilipinas.

Maraming  pagbabago na ang pinag-daanan ng ating wika.  Ang Wikang Filipino ang nagsilbing sandata  ng ating mga bayani upang makamit ang ating kalayaan. Ang wikang filipino ay hindi lamang  para sa katagalugan ito ay para rin sa mga Bisaya, Ilokano, Kapampangan at marami pang dialektong filipino. Tunay na ang ating wika ay isang mayaman na wika sapagkat di lang ito purong filipino. Dahil sa pananakop sa atin ng mga dayuhang Intsik, Kastila, Hapon at Amerikano ay nahaluan din ang ating wika ng mga wikang banyagang atin na din gingamit sa pang araw araw na buhay. Dahil din sa likas na talino ng mga Pilipino, marmi pang ebulusyong ang wikang Filipino tulad na lang ng mga jeprox, taglish at ngayon mayroon na ring jejmon at bekimon.

Mayaman at makapangyarihan ang wikang filipino. Mayaman dahil hitik ito sa mga kahulugan. Isang salita lang ay marami ng ibig sabihin, ang sabi nga nila’y mabulaklak ang wikang filipino. Makapangyarihan ang ating wika dahil sa isang  salita lang ay pwede na nating mabago ang ating kasaysayan, kaya nitong supilin ang mga nagpupuyos na damadamin ng bawat pilipino…

Ang wika ay isang simbolo ng ating pag katao. Kaya ‘wag nating kalimutan ang pinagmulan at ang paggamit nito. Sa wika kayang magkaisa ng bawat Pilipino.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s