kwento

Mayo Uno

Ang tinaguriang araw ng manggagawa. Sari saring pag-hahanda sa ang ginagawa sa pag gunita sa araw na ito. Ngunit Kadalasan ay ang pag sigaw sa kalsada nahahantong ang mga Uring Manggagawa. May kung ilang taon na din naman ang nakalipas kung saan na buksan ang aking kamalayan sa estado ng uring manggagawa, patuloy na pinahihirapan… Continue reading Mayo Uno