wikang pilipino

Buwan ng Wikang Pilipino-Tatag ng Wikang Pilipino, Lakas ng Pagka Pilipino

Isa akong Pilipino namulat at namumuhay sa aking lupang tinubuan, ang Pilipinas.  Perlas ng Silangan ang kanyang pag kakilanlan. Pinahahalagahan ko ang ang mga bagay na nag uugnay sa akin bilang isang Pilipino. Ang aking bansang maka Diyos at maka tao, ang aking kulay kayumanggi, ang mayaman  kultura at ang wika. Ang wikang Filipino nag… Continue reading Buwan ng Wikang Pilipino-Tatag ng Wikang Pilipino, Lakas ng Pagka Pilipino